Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Dostawa automatu do mierzenia temperatury, zamgławiaczy medycznych oraz laptopa wraz z oprogramowaniem

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Dostawa automatu do mierzenia temperatury, zamgławiaczy medycznych oraz laptopa z oprogramowaniem


        Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2022 r. o godzinie 12:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia wraz z ofertą "Oświadczenia o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi" - wzór oświadczenia w załączniku

 

--------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik „wyjaśnienia treści zaproszenia.pdf”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 14:00

---------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Część I -  Dostawa automatu do mierzenia temperatury

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne SPRZĘT - POŻ Sp. z o.o.
ul. W. Jagiełły 17E, 45-920 Opole

cena ofertowa brutto - 24.999,75 zł


Część II -  Dostawa 2 szt. zamgławiaczy medycznych

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra

cena ofertowa brutto - 24.180,00 zł

---------------------


Informacja o unieważnieniu postępowania:

Część III -  Dostawa laptopa z oprogramowaniem

Zamawiający unieważnił część III postępowania z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej ważnej oferty.

 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty (472.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty - edytowalny (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy - automat (220.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy - laptop (222.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy - zamgławiacz (225.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia treści zaproszenia (534.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Soska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Soska
Data wprowadzenia:2022-11-21 14:38:07
Opublikował:Rafał Soska
Data publikacji:2022-11-21 14:49:01
Ostatnia zmiana:2022-12-05 08:46:34
Ilość wyświetleń:929