Dnia 17 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu III Wieku z siedzibą: 48 – 300 Nysa, ul. Armii Krajowej 21, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Spełniamy marzenia” z pominięciem otwartego konkursu ofert (oferta w załączniku nr 1).

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 28 listopada 2022 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.

załącznik nr 1: oferta

Nysa, dnia 21 listopada 2022 r.