Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:


Wycinka i pielęgnacja wskazanych drzew na terenach gminnych

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiajacy unieważnił postępowanie z uwagi na fakt iż, cena jedynej ważnej oferty (tj. 34.560,00 zł) przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (17.820,00 zł).