Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Budowa Remizy strażackiej w Regulicach –  etap robót


        Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ATRAU Jadwiga Flek

ul. Grodkowska 9, 48-300 Nysa

cena ofertowa brutto - 96.841,73 zł