Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Modernizacja stadionu Polonia w Nysie”


Termin składania ofert upływa w dniu 23 września 2022 r. o godzinie 10:00

W załączeniu 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień - plik: "5.wyjaśnienia treści swz"

------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł brutto

 

<>

---------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie 55-2022.pdf"

 

-------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie o wyborze 55-2022.pdf"