Burmistrz Nysy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

o powierzchni 1380 m2 położonej w Nysie w rejonie ul. Racławickiej, obręb Śródmieście, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

 Przetarg odbędzie się  w dniu 7 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, 

zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")