Budowa zaplecza rekreacyjno - socjalnego wraz z remizą przy boisku sportowym w Wierzbięcicach – etap robót


Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia  2022 r. o godzinie 11:00


 W załączeniu

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 29.141,30 zł brutto

---------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie 50-2022.pdf"

<>

-------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie o wyborze 50-2022.pdf"