BURMISTRZ NYSY

 ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie     ul. Szlak Chrobrego stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.

Dane ewidencyjne nieruchomości:

Działka nr 18/31 o powierzchni 6778 m2; karta mapy 24; symbol klasouż: Bi; Poz. rej. G2242. Księga wieczysta OP1N/00084137/5

 Opis nieruchomości - położenie:

Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami wolnostojącymi o identyfikatorze w rejestrze budynków 160705_4.0005.2699_BUD i 160705_4.0005.2734_BUD, położona w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")