BURMISTRZ NYSY
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - usługowego o powierzchni użytkowej 11,09 m2, położonego na parterze budynku mieszkalno - usługowego w Nysie przy ul. Zjednoczenia 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

 ul. Kolejowa 15,

 Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")

 Lokal można oglądać w dniu 08 sierpnia 2022 r. w godz. od. 10:00-10:15