BURMISTRZ NYSY
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego )  o powierzchni użytkowej 18,32 m2, położonego w suterenie budynku mieszkalno - usługowego w Nysie przy Placu Staromiejskim nr 1.

Przetarg odbędzie się  w dniu 25 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

 ul. Kolejowa 15,

 Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")

 

Lokal można oglądać w dniu 11 sierpnia 2022 r. w godz. od. 10:00-10:15