Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

„Modernizacja budynku Przedszkola  nr 8 w Nysie – wymiana instalacji sanitarnej w piwnicy.”

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Firma Usługowo-Handlowa Jakub Sadowski
ul. 11-go Listopada 24, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto: 58.900,84 zł