Dostawa laptopów w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: " 5. wyjaśnienia treści swz.pdf"

 

-----------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 552.500,00 zł brutto

 

------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "6. zestawienie otwartych ofert 38-2022.pdf"

-------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "7. zawiadomienie 38-2022.pdf"