Burmistrz Nysy

 

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 36109  m2 położonych w Nysie obręb Górna Wieś  w rejonie ul. Zwycięstwa z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy.

 

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.  złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 04 listopada 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

 

Szczegółowy opis nieruchomości, terminy oraz  warunki udziału w rokowaniach zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu plik: "ogłoszenie - rokowania.pdf")