BURMISTRZ NYSY

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z przeniesieniem prawa własności budynków nieruchomości gruntowej  położonej w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.

Dane ewidencyjne nieruchomości:

Działki nr 18/32, 18/33, 18/34 o powierzchni 9740 m2; karta mapy 24; symbol klasouż: Bi; Bi;Bp Poz. rej. G2242. Księga wieczysta OP1N/00084137/5

 

Opis nieruchomości - położenie:

Nieruchomość gruntowa  położona w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa, obejmująca niezabudowaną działkę nr 18/34 oraz zabudowane działki nr 18/32 i 18/33, na których posadowione są dwa budynki o identyfikatorze w rejestrze budynków 160705_4.0005.2714_BUD i 160705_4.0005.2715_BUD.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")