Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję,
iż w I kwartale 2022 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 723,30.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję,
iż w II kwartale 2022 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 9 782,61.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż w III kwartale 2022 roku umorzono należności budżetowe o których mowa
w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 528,19.