Burmistrz Nysy

 

ogłasza I przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego.

 

 Termin skladania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")

------------

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną  przez:

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp.z o.o.

ul. Jagielońska 10a,  448-300 Nysa 

 Cena ofertowa : 6.500,00 zł