Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Dnia 17 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie” z siedzibą: 48 – 304 Nysa, ul. Sienkiewicza 7B, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu pt. „Promocja i organizacja wolontariatu Hospicyjnego” z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).

 

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

 

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 27 stycznia 2022 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.