Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Zakup artykułów tekstylnych w ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON Modułu IV

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2021 r. o godzinie 13:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Zakład Produkcji Pościeli "Świt" Izabela Wintoniak,

ul. Błotna 5B, 65-133 Zielona Góra,

 

Cena ofertowa brutto - 5.274,00