Dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 5  w Nysie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 09:00

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ca4ff48-f87b-4d27-8ba3-b7b2ece0fbf1

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  174.300,00 zł brutto.

 

-----------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "zestawienie otwartych ofert -  SP nr 5"

 

------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 6. zawiadomienie 52-2021 ”