Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: 

Udzielanie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z kodeksem pracy - w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie i członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysy na lata 2022 – 2023

 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

----------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

      Jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Pracownia Psychologii i Medycyny Elżbieta Chudy

ul. Moniuszki 7, 48-300 Nysa

oraz

Gabinet Lekarski Mieczysław Chudy

ul. Moniuszki 7, 48-300 Nysa