Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dostawa i montaż wyposażenia

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Goświnowicach     w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 06 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

---------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez:

Część nr 1

Wykonawca

 

Cena ofertowa brutto

GLOBAL 3D s.c.

Rynek 40, 48-300 Nysa

25.218,56 zł

Część nr 2

Wykonawca

 

Cena ofertowa brutto

PPHU „L&K NIEMCZYK” Dębowiec 10, 57-220 Ziębice 

2.361,60 zł