Dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. J. H. Dąbrowskiego w Nysie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 09:00

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f557a282-1236-4e9b-8f68-5336747a536e

----------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  177.214,000 zł brutto.

 

------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "zestawienie otwartych ofert  - SP nr 10.pdf"

 

----------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 6. zawiadomienie 53-2021.pdf”