Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2021 r. do 15.04.2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 października  2021 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb67c15d-70c9-4cd7-9b96-2d7d929484f0

------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 600.000,00 zł brutto.

-------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "5. zestawienie 37-2021.pdf"

 

-------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 6. zawiadomienie 37-2021.pdf”