Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 23.000.000,00 zł

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 12:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

--------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art.135  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 5. wyjaśnienia treści SWZ (1).pdf"

 

----------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art.135  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 6. wyjaśnienia treści SWZ (2).pdf"

oraz załaczniki do wyjasnień katalog: "7. załączniki do wyjasnień nr 2.zip"

 

-----------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art.135  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "8. wyjaśnienia treści SWZ (3).pdf"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

Na podstawie art.135  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "9. wyjaśnienia treści SWZ (4).pdf"

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT (5)

Na podstawie art. 137 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający zmienia treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania

poprzez przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24 listopada 2021 r.    

 

 

W załączeniu pełna treść zmian plik: "10. zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu składania ofert.pdf"

oraz  „sprostowanie, ogłoszenie zmian" przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej plik: „11. ogłoszenie zmian.pdf”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W załączeniu pełna treść sprostowanie, ogłoszenie zmian opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej plik: „12. sprostowanie ogłoszenie zmian - opublikowane w D.U.U.E..pdf”

-----------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6)

Na podstawie art.135  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "13. wyjaśnienia treści SWZ (6).pdf"

 

----------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  7.191.773,00 zł brutto.

 

---------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "14. zestawienie otwartych ofert 38-2021.pdf"

---------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: „ 15. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 38-2021.pdf”