BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę stanowisk wydzielonych z nieruchomości gruntowych położonych w Nysie ul. Saperska,  ul.Złotogłowicka,  ul. Eichendorffa.,

 

 

Przetargi odbędą się  w dniu 18 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie

 ul. Kolejowa 15, pok. nr 200

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargach  oraz terminy przetargów i wpłaty wadium,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu plik "ogłoszenie - stanowiska dzierżawa.pdf"  i   i załacznikach graficznych  plik: "załącznik graficzny nr 1, 2, 3"