Przebudowa drogi bocznej do ulicy Krzywoustego w Nysie wraz z terenem przyległym

      Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3ff4a173-bfbf-4d81-9591-4502fb46aa24

 

---------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "6. wyjaśnienia treści swz .pdf"

------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 590.062,81 zł brutto.

-------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "7. zestawienie 33-2021.pdf"

 

---------------

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik : „8.  zawiadomienie o wyborze 33-2021.pdf”