Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2021 r. o godzinie 10:00

 

W załączeniu  

 

 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/61017d04-36f6-438d-83c4-c0bcc4b11b28

----------------------------------------------------

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Nr części

Nazwa zadania

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (brutto)

I

Wykonanie i montaż tablicy promocyjnej, tablicy przyrodniczo dydaktycznej, tablicy informacyjnej, drewnianych tabliczek informacyjnych o gatunkach drzew

38.921,88 zł

II

Zakup, dostawa i montaż szachów plenerowych wielkoformatowych (plansza rozkładana, figury wielkowymiarowe)

2.149,12 zł

III

Opracowanie, wykonanie i wydanie:

-        publikacji w formie albumu fotograficznego

-        publikacji (w formie  5 ulotek - przewodników po 5 ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych w Gminie Nysa. 

71.143,20 zł

IV

Wykonanie prezentacji multimedialnej (zastosowanej w infokiosku)  

 

8.892,90 zł

V

Opracowanie zasad gry ekologiczno-edukacyjnej i pytań powiązanych ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną. 

 

8.892,90 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "5. zestawienie 35-2021.pdf"

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  -  część nr II

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: " zawiadomiene o wyborze część II - 35-2021.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - cześć I, III, IV, V

 

(zgodnie z art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:

 

"zawiadomienie o unieważnieniu część I 35-2021.pdf"

"zawiadomienie o unieważnieniu część III 35-2021.pdf"

"zawiadomienie o unieważnieniu część IV i V 35-2021.pdf"