Wykonanie pomostów w II części Parku Miejskiego w Nysie i Parku w Białej Nyskiej

realizowanych w ramach projektu Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2021 r. o godzinie 11:00

 

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a5f00f5-2144-43b0-8c24-c6e1ed3fc8b6

-------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 24.000,00 zł brutto.

------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "6. zestawienie 34-2021.pdf"

 

------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „7. zawiadomienie o wyborze 34-2021 .pdf”