Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Złotogłowickiej w Nysie- etap I

      Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bf70677-dd84-489e-82c0-171a912c9ea0

 

---------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 6. wyjaśnienia treści swz .pdf"

---------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  140.000,00 zł brutto.

------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "7. zestawienie 32-2021.pdf"

------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „8. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 32-2021 .pdf”