Dokumentacja projektowa budowy budynku usługowo-mieszkalnego w ramach zabudowy zamieszkania zbiorowego przy ul. Szlak Chrobrego w Nysie

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 1 października 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f33a30a7-8488-4ecb-a6e6-c47785fa0831

 

------------------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  550.000,00 zł brutto.

 

--------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "6. zestawienie 29-2021.pdf"

 

----------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 7. zawiadomienie 29-2021 .pdf”