Budowa przejścia dla pieszych w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego w Nysie

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 30 września  2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f38eea4f-00c4-404a-bf5c-d77a20c73791

 

----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 6. wyjaśnienia treści swz .pdf"

 

----------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

Jednocześnie, na   podstawie art.286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp.,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia  4 października 2021 r. do godziny 11:00.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  "7. wyjaśnienia treści swz (2) .pdf"

oraz :

- katalog:  „8. przedmiary po korekcie.zip”

- plik: 9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf”

 

-----------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  209.107,00 zł brutto.

 

-----------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "10. zestawienie 27-2021.pdf"

----------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „ 11. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27-2021 .pdf”