Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Złotogłowickiej w Nysie- etap I

      Termin składania ofert upływa w dniu 17 września  2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/020da832-bdea-426c-a8a5-b85c5222a47d

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art.284  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.  

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik:  " 6. wyjaśnienia treści swz .pdf"

 

----------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  140.000,00 zł brutto.

--------------------------------------------

Zestawienie otwartych ofert

plik.: 7. zestawienie otwartych ofert. pdf

--------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

W załączeniu pełna treść plik: "8. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"