Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg na terenie osiedla przy ul. Orląt Lwowskich w Nysie

      Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb6efc36-1871-4e53-839e-58b21226bc18

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  300.000,00 zł brutto

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "zestawienie ofert 22-2021.pdf"

 

-----------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "zawiadomienie o nieważnieniu 22-2021.pdf"