BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 nieruchomości gruntowej położonej w Nysie obręb Średnia Wieś na usytuowanie instalacji fotowoltaicznej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")