Chorągiew Opolska Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nysa, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień uzależnień, pt. „Stały obóz harcerski” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta w załączniku nr 1).

 

Zgodnie z art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie Urzędu www.nysa.eu.

 

Uwagi do zakresu oferty można zgłaszać do dnia 28 lipca 2021 r. w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub drogą elektroniczną (scan z podpisem) na adres: k.kedzierska@www.nysa.pl na załączonym formularzu.