Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.182.2019 Burmistrza Nysy z dnia 22 lipca 2019 r. informujące o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 2 szt. drzew rosnących na działce ewidencyjnej nr 30/13 k.m. 17 - ul. Wandy Pawlik 1-4