Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) w I kwartale , II kwartale 2021 roku.

 Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż I kwartale 2021 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 0,00.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż II kwartale 2021 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 18 139,75.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, iż w III kwartale 2021 roku umorzono należności budżetowe o których mowa w art. 60 ww. ustawy w łącznej kwocie zł: 4 917,31.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2021 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie odroczenia terminu płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2021 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2021 roku Burmistrz Nysy udzielił ulg w spłacie zobowiązań w zakresie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł