Burmistrz Nysy

 

ogłasza I przetarg publiczny na sprzedaż drewna opałowego

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 12:00

 

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu

plik: "ogłoszenie o sprzedaży drewna.pdf"

----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyniku przetargu

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą została Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o.

Cena nabycia: 12.300,00 zł