BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

położonej w Nysie, w rejonie ul. Kordeckiego, obręb Wróblewskiego.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia  2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu