BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego

stanowiącej  własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa.

 

 

Dane ewidencyjne nieruchomości:

Działka nr 18/23 symbol klasouż; Bp, karta mapy 24,Poz. rej. G2242; o łącznej powierzchni 1588 m2, nr księgi wieczystej OP1N/00084137/5

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")