BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

położonych w Nysie, obręb Górna Wieś, w rejonie ul. Długosza.

 

Przetargi odbędą się w dniu 16 lutego  2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu