Informacja o realizacji uchwały nr XX/316/20 Rady Miejskiej
W Nysie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza zgodnie z § 8 ust. 4 niniejszej uchwały
W ramach realizacji systemu dopłat w formie dotacji z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ogrzewania w roku 2020 zrealizowano wnioski
z naboru, który miał miejsce w okresie od 5 maja do 18 maja 2020 r.
W realizowanym naborze zostały złożone 140 wnioski o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza, w tym 83 podmiotom (79 osobom fizycznym i 4 wspólnotom mieszkaniowym) wypłacono dotacje na łączną kwotę – 507 270, 33 zł.