Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

  

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Nysa”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2021 r.. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26368

---------------

Wyjaśnienia treści zaproszenia

W załączeniu pełna treść wyjaśnień plik: 4. wyjaśnienia treści zaproszenia

-------------------------------------------------------

Wybór wykonawcy

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

F.H.U.  HORYZONT Krzysztof Lech, ul. 11 listopada 21, 38-300 Gorlice

 

Cena ofertowa brutto: 132.913,80 zł

 

Zgodnie z kryteriami określonymi w zaproszeniu, oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w  ocenie ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26368?sekcja=oferty