Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

  

Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa Żłobka przy ulicy 11 Listopada w Nysie

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 .

W załączeniu pełna treść zaproszenia  

---------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytanie dotyczące treść  zaproszenia i zmienia treść zaproszenia.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień i zmian plik:  "wyjaśnienia i zmiana.pdf”

 

--------------

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 

Firma Usług Inwestycyjnych ”ASK” Stanisław Konrad

Ul. Lelewela 4,  48-303 Nysa  

                                                                                               

Cena ofertowa brutto: 65.000,00 zł.