Burmistrz Nysy

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr 5 położonego w Nysie przy ul. Podolskiej sek. B

 Przetarg odbędzie się  w dniu 08 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, 

zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu plik: "ogłoszenie - garaż nr 5 .pdf"