Głębinów - nieruchomość gruntowa niezabudowana

BURMISTRZ NYSY 

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 stycznia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")