BURMISTRZ NYSY

 

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

(usługowy - dawny punkt napraw sprzętu AGD) nr 1u, położony w suterenie 

budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy Placu Staromiejskim nr 5.

 

 

Przetarg odbędzie się  w dniu 2 października  2020 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, 

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")