BURMISTRZ NYSY

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 nieruchomości gruntowej położonej w Nysie w rejonie ul. Jagiellońskiej dz. nr 35/3 

 

 

 

Przetarg odbędzie się  w dniu 9 września 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, 

 

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")