Burmistrz Nysy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni  3207 m2 położonej w Nysie, obręb Wróblewskiego, w rejonie ul. Franciszkańskiej

 Przetarg odbędzie się  w dniu 27 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, 

zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "Ogłoszenie.pdf")


obrazek