Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

Dyrektor Adam Fujarczuk

Zastępca Dyrektora Małgorzata Leśniewska

tel. 77 433 38 56, gzo@gzo.nysa.pl

BIP GZO